Veer zeen de Bökskes oet Gäöl

Veer zeen de Bökskes oet Gäöl

Algemeen

De Stichting Gäölse Jeugdcarnaval “De Bökskes” stelt zich ten doel carnavalsactiviteiten te organiseren in de kerkdorpen Geulle en Moorveld, alsmede het bevorderen van de belangstelling voor het vieren van carnaval onder de jeugd.

Daarom organiseren “De Bökskes” elk jaar een jeugdzitting in Gemeenschapshuis “De Kollekamp” te Moorveld. Tijdens deze zitting worden de jeugdprins en de jeugdprinses van Geulle uitgeroepen. Ook worden er elk jaar een nieuwe opperbok, hofnar en raad van elf aangesteld.

In het verleden nodigde “De Bökskes” elk jaar de leerlingen in de hoogste groepen van de beide Geulse basisscholen ‘In ’t Riet’ en ‘Sint Jozef’ uit om deel te nemen aan de jeugdcarnaval. Inmiddels liggen die jaren ver achter ons en kunnen alle kinderen die woonachtig zijn in Geulle of Moorveld, zich (digitaal) aanmelden. Kinderen in Moorveld op de basisschool zitten, maar niet in een van beide kerkdorpen wonen, kunnen wel meedoen maar geen jeugdprins of jeugdprinses worden.

Kinderen die zich aanmelden nemen, met toestemming van hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers, deel aan het systeem van loting dat de Stichting Gäölse Jeugdcarnaval “De Bökskes” hiervoor heeft ingesteld. Deze loting vindt in het openbaar plaats tijdens de jeugdzitting. Alle kinderen hebben daardoor in principe kans om jeugdprins, jeugdprinses, opperbok of hofnar van “De Bökskes” te worden. Dit uitgangspunt hanteert de Stichting Gäölse Jeugdcarnaval “De Bökskes” al vanaf haar oprichting in 1972.

Aansluitend aan de jeugdzitting, waarop vele Geulse, Moorveldse en andere al of niet jeugdige artiesten optreden, is er carnavalsbal ter ere van de hoog lustige hoogheden. Het carnavalsbal wordt georganiseerd voor “jong en oud”.

Twee weken na de uitroeping van de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses en hun hooglustig gevolg is er een kindermiddag met veel hossen en springen, speciaal gericht op kinderen tot en met 12 jaar. ’s Avonds is er een receptie voor de jeugdprins en jeugdprinses met hun gevolg. Ook dan is er aansluitend weer carnavalsbal.

Tijdens de receptie vindt de uitreiking plaats van “’t Gouwe Bingelke”. Dit is de hoogste onderscheiding die “De Bökskes” kennen. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan personen die zich hebben ingezet voor de Geulse en Moorveldse jeugd of voor de Geulse en Moorveldse bevolking in het algemeen. De onderscheiding wordt niet elk jaar uitgereikt.

Geschiedenis

Carnaval voor de jeugd was er in Geulle al sinds 1956. De organisatie was toen in handen van enkele enthousiaste jongeren. Rond 1971 dreigde het carnaval in Geulle voor de jeugd verloren te gaan. Een carnavalsliefhebber in hart en nieren, Jeu Bindels, nam toen het initiatief om de jeugdcarnaval in Geulle opnieuw op te zetten. Hij kreeg steun van Lies Notten-Keysers, Jo Kurvers, Caspar Thijssen en Harie Voncken. Deze zeer gemotiveerde groep vrijwilligers zocht steun bij de toenmalige Raad voor Jeugd- en Jongerenwerk, de Werkgroep Jongeren Geulle en bij de basisscholen in Geulle en Moorveld. Al spoedig werd het comité Jeugdcarnaval “De Bökskes” opgericht. Bestuurlijk behoorde dit comité tot de Raad voor Jeugd- en Jongerenwerk. Deze situatie duurde voort tot 23 februari 1987. Toen werden “De Bökskes” zelfstandig en werd de Stichting Gäölse Jeugdcarnaval “De Bökskes” opgericht. In 1994 werd het 2x 11 jarig gevierd. In 2005 werd het 3x 11 jarig bestaan op grootse wijze gevierd middels een tentfeest met tal van artiesten op de markt in Geulle. In 2016 stond er wederom een tent op de markt. Dit maal voor het 4 x 11 jarig bestaan van de Bökskes.

De Wageboewers

In 1998 werd het comité Wageboewers in leven geroepen. Jarenlang bouwde dit comité samen met vele vrijwilligers carnavalswagens voor de Bökskes.  Vele jaren hebben we van deze wagens gebruik kunnen maken en zelfs kunnen verhuren. Door de stijgende kosten en weggevallen bouw- en stallingsplaats werd dit echter steeds moeilijker. In 2010 werd de laatste wagen gemaakt en moesten we afscheid nemen van deze geweldige groep vrijwilligers. Een mooie tijd kwam ten einde, en we zijn nog steeds dankbaar voor de vele schitterende wagens die door al die vrijwilligers voor de Bökskes zijn gebouwd.

Het Bestuur

Stichting Gäölse Jeugdcarnaval De Bökskes wordt geleid door:

Dhr. Rob Limpens, Voorzitter, 

Mevr. Gwenny Custers, Secretaris,

Mevr. Kim Spijkers, Penningmeester,

Dhr. Marcel Bindels,

Mevr. Monique Dejong,

Mevr. Kim De La Haye,

Dhr. Dion Cobben,   

Mevr. Andrea Smeets

Dhr. Jan Boom, beschermheer.